Czy warto zapisać dziecko na zajęcia pozalekcyjne?

Egzamin ósmoklasisty 2023
28 grudnia, 2022
Matura ustna w 2023 roku
30 stycznia, 2023