ZIMOWA AKADEMIA W GDAŃSKU

KURSY DLA 8-KLASISTY

KURSY DLA MATURZYSTY

Szczegóły akademii zimowej w Zazumi

PODSTAWY MATEMATYKI DLA ÓSMOKLASISTÓW

Tegoroczni ósmoklasiści często mają problemy z matematyką, które wynikają z zaległości po lekcjach zdalnych. Dla nich czas pandemii był momentem gdy uczyli się rozumienia podstawowych umiejętności matematycznych, których braki odbijają się na aktualnych ocenach oraz wiedzy uczniów. Kurs pozwala nadrobić zaległości po nauce zdalnej.

Jaki zakres obejmuje kurs?

  • działania na liczbach całkowitych
  • ułamki zwykłe i dziesiętne i działania na nich
  • potęgi i pierwiastki
  • wyrażenia algebraiczne i równania

KURS ROZWIAZYWANIA ARKUSZY Z MATEMATYKI

Twoje dziecko ma trudności z matematyką i brak czasu na bieżące przygotowania? Wyraźnie widać jak Pandemia wpłynęła na wiedzę i umiejętności dzieci co szczególnie odbija się na wiedzy i umiejętnościach matematycznych. Ogromna rzesza uczniów nie nadąża za programem ponieważ nie ma czasu na nadrabianie zaległości a nie da się zbudować nowej wiedzy matematycznej bez podstaw., Dlatego zaprojektowaliśmy szybki kurs wyrównujący poziom uczniów do wymagań egzaminacyjnych.

Dlaczego warto?

  • dzięki rozwiązywaniu arkuszy uczeń może sprawdzić poprawność swoich rozwiązań
  • uczeń dowiaduje się o typach zadań jakie mogą się pojawić