Nowe wymagania dotyczące form wypowiedzi na egzaminie ósmoklasisty 2025

Zmiany na egzamin ósmoklasisty na 2025 rok
5 czerwca, 2024